Podział reklam internetowych udostępnionych w rozlegle pojętym marketingu internetowym

Rynek agitacji internetowej jest niełatwy do któregokolwiek podzielenia, tak aby było możliwe skrupulatne przedstawienie wszelakich jego rodzajów. Należy wziąć do wiadomości, iż marketing wirtualny jest poskładany z tak ogromu detali, iż aż trudno przestawić wszelkie mieszczące się na niego elementy. Dodatkowo, wielokrotnie gatunki marketingu internetowego wzajemnie się przenikają. Okresy w jakich Internet był jedynie suplementem, już bardzo dawno uciekły. Dziś osoby, które wstępnie rozpoczynają głowić się o reklamie wirtualnej, powinny mieć na zainteresowaniu, że wyścig już dawno się zainicjował a tym samym posiadają ogromny rozstęp do uzupełnienia. Na początku weźmy pod obserwację jedną z części marketingu internetowego jakim jest jawna promocja internetowa. Użytkownik tego rodzaju reklamy powinien zidentyfikować ją jako przekaz reklamowy.

Aczkolwiek winna ona mieć właściwie jasne w przekazie informacje. Natomiast widoczna agitacja jest zauważana bardzo często jako bilbord nie agitacyjny. Oczywistymi plusami agitacji otwartej to rozległy zasięg, należyta kontrola, sporo możliwości transferu graficznego, prędki upragniony skutek w percepcji a nadto ułatwia właściwszą weryfikację nad wprowadzanymi przemianami w kampanii, a tym paralelnym weryfikację nad wydatkami.

Wadą tego gatunku marketingu wirtualnego którym jest publiczna reklama wirtualna to tworzenie się jaźni krytycyzmu u adresata, co znaczy, iż adresat zwiększa swoją oporność na przekaz oraz wiadomości w niej upowszechniane.