Laubzega jako jeden z polecanych sposobów krojenia płyt

Za kluczowe akcesorium do rozcinania tafli drewnianych uznaje się wyrzynarkę. Aczkolwiek laubzegę nie wyłącznie można stosować do wycinania płyt z drewna, ale także z gumowatego metalu i surowca. Z pomocą wyrzynarki prawdopodobnie można kroić proste pasy przecięcia, a także linię przepołowienia o nieregularnym kształcie na dowód w formie łuków czy również łamańców. Za pomocą wspomnianego aparatu przypuszczalnie można naciąć również w kształcie elipsy, czworoboczne jak też nieregularne otwory.

Z pewnością przypuszczalnie można rzec, iż laubzega jest niedocenionym narzędziem nie jedynie do wycinania płyt, ale szczególnie jest nieodzownym narzędziem w wszelakim warsztacie entuzjasty. Jest kilka zasad w trakcie obcinania sklejek z pomocą wyrzynarki. Pierwszoplanowa zasada tyczy się właściwego ulokowania laubzegi. W związku z tym, podczas wycinania długa płoza laubzegi winna być przyciśnięta do skrawanej płyty. Istotne jest, ażeby podczas krojenia tafli, wyrzynarka nie wpadła w którekolwiek szarpania, gdyż przypuszczalnie może to przyczynić się i spowodować złamanie brzeszczotu. Jeśli będziemy chcieli ciąć sklejki względnie twarde, wówczas powinno się uruchomić na laubzedze jak najmniejszy tor, wyłącznie z niezawysoką prędkością przesuwu ostrza przypuszczalnie można wykroić wymarzony strukturę.

Natomiast im materiał jest miększy, tym bieg musi być szybszy, Kierując laubzegę, nie winno się nadmiernie uwijać lepiej starać się sukcesywnie kroić sklejkę w równoczesnej rytmiczności. Przy fachowym cięciu sklejek z drzewa zaleca się używać cyrkiel.