Edukacja informatyczna

Wydawać by się mogło, iż informatyka to względnie niedawno dodany wątek w szkole, lecz nic bardziej błędnego, bowiem początkowe konwersatoria pokazywały się systematycznie w dwóch ogólniakach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy ćwiczenia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w wszechstronny obręb rąk kompy poczęły przybywać w latach 80 XX wieku, wtenczas pecety nastąpiły się powszechne jak również ogólnodostępne, tytułowano je wtedy personalnymi kompami (PC). W roku 1985 okazał się pierwszy ogólnopolski scenariusz nauczania informatyki w technikach, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne a także autoryzowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Początkowe ćwiczenia w murach szkoły były ofiarowane głównie programowaniu pecetów, przez aspekt, że nie było oprogramowania praktycznego a także szkoleniowego oraz nie istniała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Kiedy z dalszą chwilą ukazało się już software faktycznie bardziej praktyczne, wówczas wzrastało zaciekawienie aplikacjami. Natomiast w liceach kładziono już rozszerzony akcent na czynności odszukiwania oraz spożytkowania wiadomości oraz tak też się czyni po teraz.